Scouting  Flevo  Land

Informatie

Algemene informatie

Wereldwijd is Scouting de grootste jeugd- en jongerenorganisatie met in totaal zo'n 38 miljoen leden verdeeld over zo'n 160 landen.
In Nederland zijn ruim 90.000 jongens en meisjes lid van Scouting. Samen met ruim 20.000 vrijwilligers vormen zij de grootste jeugd- en jongerenvereniging van Nederland.

Scouting biedt kinderen en jongeren een plezierige vrijetijdsbesteding. Samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing zijn hierbij centrale thema's. Uiteraard staat plezier voor op. Samen een geweldige tijd beleven door het doen van uitdagende activiteiten en spellen.

Scouting Flevo

De Huizerse Scouting vereniging Flevo bestaat uit een Zeetak en een Landtak en beschikt hierdoor over twee locaties. Bij de oude haven aan de Pier en in het bos aan de Fazantweg.
Scouting Flevo is in 1959 opgericht en heeft inmiddels haar 50-jarig jubileum gevierd.

Scouting Flevo is van oorsprong een Christelijke vereniging. Dit betekent niet dat Scouting Flevo een ander programma biedt dan andere Scouting verenigingen, in tegendeel zelfs. Wel hecht de vereniging veel waarde aan respect: respect voor je zelf, voor elkaar en voor de omgeving. Zo wordt een veilige omgeving gecreëerd, waarin jongens en meiden van 7 tot 18 jaar kunnen genieten van alles wat scouting tegenwoordig te bieden heeft.

De landtak van de vereniging heeft ongeveer 80 jeugdleden en 25 stafleden (leidinggevenden en andere vrijwilligers). De groep wordt ondersteund door het verenigingsbestuur en daarnaast zijn alle leidinggevenden lid van de groepsraad. In deze raad wordt het reilen en zeilen van de vereniging bepaald.

Scouting Flevo heeft een open en laagdrempelig karakter. Waar iedereen, ongeacht levensovertuiging of achtergrond, hartelijk welkom wordt geheten en de kans wordt geboden om van het Scouting spel te genieten.
De landtak van de vereniging is georganiseerd in vier speltakken, waarin meisjes en jongens het spelprogramma krijgen aangeboden. Dit aanbod wordt o.a. ontwikkeld door Scouting Nederland en begeleidt door specifiek daarvoor getrainde leiding. Informatie over de verschillende speltakken kunt u vinden op de speltak pagina’s.

© 2024 - Stichting Scouting Flevo Huizen